(+381) 0600882018 i 0600882019

ODRŽAVANJE HLADNOG LANCA

Ono na šta smo se mi usresredili i što nam je specijalnost je upravo  ova veoma bitna stavka koju treba shvatiti veoma ozbiljno.

Poštovanje i praćenje temperature od samog procesa proizvodnje do isporuke ka krajnjem potrošaču je poznato kao hladni lanac.

Postoje mnoge definicije ovog procesa, ali ni jedna definicija ne štiti krajnje potrošače, ono što sve Nas štiti je monitoring i stroga kontrola hladnog  lanca.

Pošto sarađujemo sa jednom kompanijom koja je veoma rigorozna po pitanju ovoga, možemo da kažemo da ima onih koji se pridržavaju.

Ono što mi koristimo, pošto smo se tokom godina rada u drugim kompanijama na ovom području  stekli iskustvo, su Data logeri.

Data logeri su  konstruisani za merenje i beleženje temperature vazduha i relativne vlažnosti u kući, na radnom mestu, u transportu i u skladištima u dugom vremenskom periodu.  Kombinacija koju čine: velika memorija z, podesivi interval merenja od 1 sekunde do 24 sata i funkcija alarma sa podesivim gornim i donjim pragom alarma – čine data logere  idealnim za primenu u različitim oblastima.

Postoje i drugi načini, ali su mnogo skuplji i nisu pristupačni za manje kompanije, ovo rešenje može da priušti svako.

Tako da ne postoji mogući izgovor, ako želite da  učestvujete u hladnom lancu, bitno je samo izabrati i imati na osnovu čega verovati poslovnim partnerima.

Zato zahtevajte od partnera, kontrolišite istog i strogo se pridrzavajte, jer posledice loše kontrole i prekidanja hladnog lanca u nekim slučajevima  mogu biti katastrofalne.

 

 

 

 

Ostavite odgovor